คำนี้ดี

WKND008 PRONOUNCING / t / บางที ท ก็กลายเป็น ด เฉย! หรือบางที ‘ที’ ก็หายไปเลย! Z (Re-broadcast)

December 29, 2019

#Rerun เอพิโสดที่ชวนคุณซ้อมออกเสียงตัว T ในแบบสำเนียงอเมริกัน

Play this podcast on Podbean App