คำนี้ดี

WKND022 ฝึกพูด ‘ประโยคติดปาก’ ตามเจ้าของภาษา #จกแอกเซนต์

February 2, 2020

วิธีฝึกเรื่องการออกเสียงที่ดีที่สุด คือฟังเจ้าของภาษา แล้วพูดตาม

Play this podcast on Podbean App