คำนี้ดี

WKND018 หน้าเปลี่ยน เสียงก็เปลี่ยน #pronunciation

January 19, 2020

คำจากรากเดียวกัน แปลงร่างจากเวิร์บไปเป็นคำนามปุ๊บ เสียงเปลี่ยนปั๊บ

Play this podcast on Podbean App