คำนี้ดี

KND444 แปลเพลง How You Like That ของ #BLACKPINK

July 2, 2020

เพลงฮิตล่าสุดของ #BLACKPINK ว่าด้วยเรื่องอะไร? และจะว่าไป “How you like that?” กับ “Do you like that?” ต่างกันอย่างไร?

Play this podcast on Podbean App