คำนี้ดี

KND441 นักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้าน Empathy ให้คะแนนคำพูดต่อไปนี้ ที่เหมือนจะดูดี แต่ “ไร้ใจ” ในบางมุมที่เรามองข้าม

June 29, 2020

 

ยกกรณีศึกษาของการพูดคุยเพื่อนที่มาบ่นเรื่องทุกข์ร้อน กับ 10 วิธีตอบ และคะแนนความ Empathy ของแต่ละประโยค วิเคราะห์เจาะลึกกันไปเลยโดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์ แห่ง #RUOK Podcast #EmpathySauce

Play this podcast on Podbean App