คำนี้ดี

KND381 มีอะไรที่ “ฆ่า” เราได้บ้าง #QuoteOfTheDay #ทายศัพท์ 

April 6, 2020

“What doesn’t kill you makes you stronger!” อะไรที่ฆ่าเราไม่ตายจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น ผ่านความยากลำบากครั้งนี้ไปได้ หลายคนน่าจะได้หลายทักษะใหม่ๆ ภูมิคุ้มกันใหม่ๆ หรือความสามารถในการอยู่ร่วมกับอุปสรรคหรือปัญหาที่กำจัดไม่ได้ แต่ควบคุมได้

Play this podcast on Podbean App