คำนี้ดี

KND214 เสพคอนเทนต์อย่างไรไม่ให้จุก #rebroadcast

October 10, 2019

#Rerun เอพิโสดที่ว่าด้วยเรื่องเทคนิกในการ consume สารพัด content ให้มีประสิทธิภาพ จะทำอย่างไรให้ทุกสิ่งอย่างที่ต้องตามไปอ่านไปดูไปฟังมันไหลเข้าหัว และฝังอยู่ตรงนั้น ไม่ไหลอออกมาแล้วลืมไปให้เป็นที่น่าเสียดาย