คำนี้ดี

KND156 คำชมที่เหมือนหลอกด่า #backhandedcompliment #rebroadcast

October 23, 2019

#Rerun เอพิโสดที่ฟังไปฟังมา เหมือนฮาวทูสอนคนแอบหลอกด่าอย่างไรให้เนียนๆ ไปเสียอย่างนั้น (แต่มันไม่ใช่เจตนานะครับ)