คำนี้ดี

KND154 ความแตกต่างระหว่าง ‘self-love’ กับ ‘selfish’ (Re-broadcast)

March 14, 2020

#Rerun เอพิโสดตอบคำถามคุณผู้ฟังที่สงสัยเพราะไม่แน่ใจว่า ที่เป็นอยู่หรือทำอยู่ ดูเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่า ทั้งที่เรารู้สึกว่า เราก็แค่รักตัวเองเฉยๆ

Play this podcast on Podbean App