คำนี้ดี

WKND026 เหมือนจะเหมือน: Pronunciation คำเสียงคล้าย

February 16, 2020

ออกเสียงตามกันไป พร้อมดูโพยตัวสะกดไปด้วยได้เลย: Down-Drown, Come-Calm, Pray-Play, Glass-Grass, Course-Cross-Cause, Door-Draw-Doll, Fell-Fail-Frail, Feel-Fill-Fuel-Film, Cloud-Clown-Crowd-Crown, Leave-Live-Lift-Left

Play this podcast on Podbean App