คำนี้ดี

WKND025 นิทานเรื่อง เกาะแห่งความรู้สึกกำลังจะจม The Island Of Feelings Is Sinking

February 15, 2020

เมื่อเกาะกำลังค่อยๆ จมตัวลงใต้ทะเล ทุกความรู้สึกต่างก็ต่อเรือแล้วหนีเอาตัวรอดไปหมด... เหลือแต่เจ้าความรักเท่านั้น...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App