คำนี้ดี

WKND020 ถ้าไม่เก็ตเรื่องพวกนี้ ก็ไม่มีวันเก่งภาษาอังกฤษ

January 26, 2020

Weekends at KND ตอนนี้ได้สองเด้ง ทั้งข้อคิดในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้จริง และฝึกการออกเสียงตามเจ้าของภาษาที่เราคุ้นเคย นี่คือการ #จกศัพท์ จากรายการ We Need To Talk Podcast feat. อ.อดัม

Play this podcast on Podbean App