คำนี้ดี

WKND014 PRONOUNCING ประโยคติดปาก

December 22, 2019

ซ้อมพูดคำฮิตๆ ประโยคติดปาก ที่ทุกคนมีสิทธิมากๆ ที่จะได้พูดกันจริงๆ

Play this podcast on Podbean App