คำนี้ดี

WKND013 นิทานเรื่อง นักปราชญ์กับเรื่องตลกของเขา

December 21, 2019

ในหมู่บ้านอันไกลโพ้น นักปราชญ์ผู้หนึ่งลุกขึ้นจัดงานทอล์กเพื่อบอกความในใจกับชาวบ้านทุกคน

Play this podcast on Podbean App