คำนี้ดี

WKND012 PRONOUNCING Adverbs เน้นเสียงในประโยคได้หลายแบบ เพราะแอบสลับตำแหน่งได้ในบางครั้ง (Re-broadcast)

January 5, 2020

#Rerun อยากฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่าพูดแค่เป็นคำๆ อย่างเดียว แต่ต้องพูดกันไปเป็นใจความ วันนี้มาลองพูดประโยคที่ถูกวาง adverb ในที่ต่างๆ กัน ความหมายไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ แต่อารมณ์ต่างไปเล็กน้อยตามความอยากเน้น

Play this podcast on Podbean App