คำนี้ดี

WKND028 “กล้วยอบเนยโรยเกลือ” บริหารกล้ามเนื้อในการพูดอังกฤษ กับ Tongue Twisters!

February 23, 2020

อ่านตามไปด้วย แบบออกเสียง และไม่ต้องรีบ แค่พยายามออกให้ชัดทุกพยางค์ก็พอ

1. She sells seashells by the seashore

2. Six sticky skeletons

3. Twelve twins twirled twelve twigs

4. A snake sneaks to seek a snack

5. Friendly fleas fear the fireflies

6. The big bug bit the little beetle

7. I saw a kitten eating chicken in the kitchen

8. A bit of better butter will make my batter better

9. I scream, you scream, we all scream for ice-cream

10. How can a clam cram in a clean cream can?

Play this podcast on Podbean App