คำนี้ดี

KND895 100+ บทสนทนาเพื่อการบอกลา

April 29, 2022

เมื่อถึงเวลาต้องจากและต้องบอกลา ไม่ว่าจะ ‘Bye for now’ หรือ ‘Bye for good’ เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง? 

 

คำนี้ดี #SpeakingClass 100+ บทสนทนาเพื่อการบอกลา ชวน ‘น้องจี’ คำนี้ดีมาฝึกการพูดลากับ 100 คำถาม-คำตอบ เพื่อการบอกลาในทุกสถานการณ์อย่างเป็นธรรมชาติ 

 

และเพื่อรอการพบกันใหม่อีกครั้งในอนาคต…

 

#TimeToSayGoodBye

Podbean App

Play this podcast on Podbean App