คำนี้ดี

KND767 Sensitivity Is a Gift, Not a Flaw: ความอ่อนไหวง่ายไม่ใช่จุดบอด แต่เป็นสุดยอดพลังพิเศษ

October 26, 2021

ความเซนซิทีฟ (Sensitive) อ่อนไหวง่ายไม่ใช่ปมด้อย แต่เป็นพรสวรรค์!

 

เพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีพลังวิเศษนี้ ที่จะรู้สึก สัมผัส และเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวได้มากเท่ากับคนที่มีอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษ (Highly-Sensitive People: HSP) #คำนี้ดี ชวนคุณมาพูดคุยเรื่อง #ความอ่อนไหว เล่านิทาน ‘น้องหม้อรั่ว’ จากหนังสือ ‘The Handbook for Highly Sensitive People: ทฤษฎีของความอ่อนไหว (ง่ายเป็นพิเศษ)’ 

 

ด้วยพรสวรรค์ 15 ข้อที่มีเพียงคนเซนซิทีฟ (Sensitive) เท่านั้นที่จะมี มาปรับมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยตราหน้าว่าเป็นปมด้อย จุดอ่อน และความแปลกประหลาดด้วยกันเลย!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App