คำนี้ดี

KND757 Constructive Embarrassment: ขายหน้าอย่างไรให้สร้างสรรค์?

October 12, 2021

คุณไม่กล้าทำสิ่งที่อยากทำเพราะไม่อยากโชว์โง่หรือกลัวโดนคนอื่นล้อหรือเปล่า?

 

#ConstructiveEmbarrassment คุณสามารถฝึกทำเรื่องน่าอับอาย น่าขายหน้าอย่างสร้างสรรค์ได้ และมันเป็นสิ่งที่คุณควรทำด้วย! คำนี้ดี เอพิโสดนี้บอกเล่าถึงการตั้งใจทำเรื่องน่าอับอายโดยไม่ต้องสนขิงสนข่าอะไรมากมาย ซึ่งผลลัพธ์จากการกระทำนี้อาจช่วยให้คุณได้ค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิตได้ และสุดท้ายแล้ว การทำเรื่องบ้าๆ แบบนี้แหละ คือเรื่องเล่าชั้นดีเมื่อยามที่คุณสามารถฟันฝ่าและก้าวผ่านมันไปได้… 

 

มารับชมรับฟังพร้อมกันว่าคุณจะทำอย่างไรให้ตัวเองขายหน้า (อย่างสร้างสรรค์) ได้บ้าง!!

#Embarrassment #Confidence #Podcast

Sources:
https://www.verywellmind.com/how-can-i-embarrass-myself-on-purpose-3024825 https://markmanson.net/life-purpose

 

Time Index  

00:00 Start

02:12 Rent-an-uncle ‘เช่าลุง’ One-on-one Talk Session

05:45 Introduction

07:19 You must suck at something first.

09:18 Explore your reasons for not following your fantasy

11:00 Great things are unique and unconventional.

12:18 Go against the herd mentality

12:50 Embrace embarrassment

14:10 Constructive Embarrassment

15:32 How can you better embarrass yourself?

18:14 Eventually, it will pay off.

20:00 สรุปศัพท์

Podbean App

Play this podcast on Podbean App