คำนี้ดี

KND464 3 ปมหม่นๆ ของ ‘คนตัวเล็ก’ #คำนี้ดีรวมฮิต

July 30, 2020

คำนี้ดีรวมฮิตวันนี้ ไม่ได้พูดถึงเรื่องของขนาดตัว แต่กำลังพูดถึงขนาดของความรู้สึกของเราเอง เมื่อมองตัวเองเทียบกับคนอื่นว่าเรามันตัวเล็ก เรามันไม่สำคัญ เรามันไม่คู่ควร แล้วมันก็จะเกิดความหม่นขึ้นมา ทางจิตวิทยาอาจใช้คำว่า low self-esteem ซึ่งคือขาดการเคารพ เชื่อมั่น ภูมิใจในตนเอง หรือการชอบตัวเอง ลองฟัง 3 เอพิโสดนี้ดู | EP.165 อยากเลิกนิสัยชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น | EP.170 ‘ความรู้สึกน้อยใจ’ ไม่ต้องกำจัดก็ได้ แค่ต้องไม่ให้มันกลายเป็นนิสัยเท่านั้นเอง | EP.235 เหตุผลที่เราต้องหัดเป็นผู้รับบ้าง

Play this podcast on Podbean App