คำนี้ดี

KND098 เราทุ่มเททุกอย่างให้แบรนด์ขององค์กรหรือลูกค้าของเราได้ แต่ทำไมเราไม่ใส่ใจตัวเราเองในฐานะแบรนด์ที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตบ้างเลย Feat. ทอฟฟี่ แบรดชอว์ #rebroadcast

October 18, 2019

#Rerun มุมมองนี้น่าสนใจ “มองตัวเองให้เป็นแบรนด์” ฟังแล้วคุณอาจพบว่า สิ่งนี้เองที่จะช่วยแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้มากมายและหลากหลายมาก