คำนี้ดี

KND421 เกิดมาแย้ง แย้งทุกอย่าง คิดต่างเก่ง #HowToDisagree

June 1, 2020

ประโยคพร้อมใช้ เอาไว้แย้งโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะแย้งเบาๆ หรือออกตัวแรงเวอร์ ความไม่เห็นด้วยในทุกเบอร์มีให้เธอเลือกใช้ครบแล้วที่เอพิโสดนี้ Feat.G #KNDinternGen3

Play this podcast on Podbean App