คำนี้ดี

KND414 ออกเสียง 222 คำทับศัพท์ ตามสำเนียงต้นฉบับอเมริกัน

May 21, 2020

นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้ทุกคนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากขึ้น ฟังดีๆ ดูสไลด์บน YouTube ประกอบไปด้วย แล้วออกเสียงตาม ก๊อปให้เหมือนที่สุด แล้วฝึกไปวนๆ ซ้ำๆ รับรองว่าจะทำให้การออกเสียงและสำเนียงพัฒนาแน่นอน

Play this podcast on Podbean App