คำนี้ดี

KND406 “ไม่ต้องเก่งก่อนเริ่ม แต่ต้องเริ่ม ถ้าอยากเก่ง” 12 คำที่ใช้ในการลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง! #KNDVocabClass

May 11, 2020

ไม่มีความสำเร็จหรือชัยชนะครั้งไหนจะคงอยู่ตลอดไป อะไรที่เมื่อวานเคยเวิร์ก วันนี้อาจไม่เวิร์กแล้วก็ได้ นั่นคือชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนไงล่ะ! เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ ลองทำ สำเร็จ เสื่อมถอย จ๋อย จบ แล้วจากนั้นก็ต้องฮึดขึ้นใหม่ เป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป คำหรือสำนวนไหนบ้างที่เราจะใช้ในการให้กำลังใจกัน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นไม่น่าท้อแท้จนเกินไป Feat.Thames #KNDinternGen3

Play this podcast on Podbean App