คำนี้ดี

KND400 คำนี้ดีครบเอพิโสดที่ 400 แล้ว! #KNDVocabClass #KNDTopList

May 1, 2020

ตอนนี้ไม่มีการสะสมศัพท์ แต่จะมาตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาคุยกัน พร้อมแนะนำทีมงานเบื้องหลังคำนี้ดีพอดแคสต์ให้ได้รู้จักกันด้วย

Play this podcast on Podbean App