คำนี้ดี

KND385 “ไม่ต้องนำหน้า ไม่ต้องตามหลัง แต่มาเดินข้างๆ กันดีกว่า” #QuoteOfTheDay #ทายศัพท์

April 10, 2020

“Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend.” พร้อมศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า เดิน แต่เป็นการเดิน 15 แบบที่ต่างกันไป

Podbean App

Play this podcast on Podbean App