คำนี้ดี

KND360 สร้างเด็กไว้อย่างไร เราก็จะได้อนาคตอย่างนั้น

March 6, 2020

ผู้ใหญ่ดีๆ ก็มาก แต่ผู้ใหญ่กากๆ ก็ไม่น้อย ขอฝากความหวังของโลกนี้ให้ผู้ใหญ่ดีๆ ช่วยนำทางเด็กๆ ของเราไปในทางที่ถูกต้อง ซึ่งอาจไม่ได้แปลว่าคือการนั่งอบรมสั่งสอนกันอย่างหน้าดำหน้าแดง แต่อาจเป็นแค่การหาเวลารับฟังเขา ยอมอธิบายและถกเหตุผลกับเขา ให้โอกาสเขา ให้ตัวเลือกเขา ให้พื้นที่กับเขา เท่านี้เราก็จะได้เด็กที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่คุณภาพดีกว่าบางลุงบางป้าที่เกินเยียวยาในวันนี้แล้ว ไชโย

Play this podcast on Podbean App