คำนี้ดี

KND353 อ่านอังกฤษไม่ค่อยออก เขียนตามคำบอกไม่ค่อยได้ ฝึกอย่างไรดี #KNDBeginners

February 26, 2020

เพิ่มเติมเทคนิคเรื่องการจดศัพท์ ทำอย่างไรให้เราเองอยากกลับไปอ่านสิ่งที่เราเคยจดไว้ แล้วจะจดอย่างไรไม่ให้เรางงเองทีหลัง กับอีก 4 เทคนิคง่ายๆ เพื่อใช้พัฒนาทักษะการสะกดคำ

Play this podcast on Podbean App