คำนี้ดี

KND349 อะไรคือการมี relationship ที่ดีกับตัวเอง #RelationshipGoal

February 20, 2020

ในวันที่ไม่มีใคร เรายังเหลือตัวเอง ที่ยังต้องดีกับตัวเอง ดูแลตัวเองได้ ใส่ใจตัวเองมากพอ ถ้ายังนึกภาพไม่ออก มาดูกันไปไล่ทีละข้อ

Play this podcast on Podbean App