คำนี้ดี

KND345 ‘Design Thinking’ กับการ ‘Designing Your Love Life’ ชีวิตรัก ออกแบบได้หรือไม่? Feat.ต้อง-กวีวุฒิ

February 14, 2020

ถ้าเราออกแบบชีวิตให้ดีได้ด้วยวิธีคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking แล้วเราจะใช้เครื่องมือและวิธีคิดเดียวกันนี้ในการออกแบบชีวิตรักเราให้ดีงามตามไปด้วยได้หรือไม่ ต้อง-กวีวุฒิ แห่ง #แปดบรรทัดครึ่ง พอดแคสต์ ช่วยเราตอบคำถามนี้

Play this podcast on Podbean App