คำนี้ดี

KND328 และนั่นคือสิ่งที่นักพูดระดับโลกได้กล่าวเอาไว้ในที่สุด #WisdomWednesday

January 22, 2020

คนเก่งมีเยอะแยะเต็มโลกเลย แต่คนเก่งที่พูดเก่ง เล่าเก่ง ถ่ายทอดเก่งด้วย ไม่ได้มีเกลื่อนกลาดขนาดนั้น และเราสามารถเรียนรู้อะไรดีๆ จากพวกเขาเหล่านี้ได้มากมาย #WorldBestKeynoteSpeaker

Play this podcast on Podbean App