คำนี้ดี

KND320 จะ ‘ออกแบบความตั้งใจ’ อย่างไร ให้ภาษาอังกฤษของเราดีขึ้นได้จริงๆ

January 10, 2020

‘ความตั้งใจ’ ใครก็มี แต่สิ่งที่เรียกว่า ‘Action Plan’ จะช่วยให้คุณทำสำเร็จได้ โดยเฉพาะเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ง่าย ยิ่งต้องใช้แผนที่ลงมือทำได้จริง และวิธีในการวัดผลที่ช่วยให้เราคึกคักและอยากทำต่อไปได้เรื่อยๆ

Play this podcast on Podbean App