คำนี้ดี

KND319 #WordsOfTheYear2019 คำแห่งปี เลือกโดยดิกชันนารีระดับโลก

January 9, 2020

คำแห่งปีถูกคัดเลือกจากทิศทางของโลกในแต่ละปี และสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจและเสิร์ชค้นมากที่สุดของดิกชันนารีแต่ละสำนัก สำหรับปี 2019 ที่ผ่านมา Words of the Year สามารถขยายภาพรวมของโลกเราได้ชัดเจนจริงๆ เนื่องจากแต่ละคำไปทางกระแสของปัญหาเรื่อง World Climate และความขัดแย้ง ไปจนถึงความหลากหลายของผู้คนกันโดยพร้อมเพรียง

Play this podcast on Podbean App