คำนี้ดี

KND316 เริ่มต้นปีใหม่กับคำไหนดี #keywords2020

January 6, 2020

ถ้ายังนึกไม่ออกว่า #WordsOfTheYear คำแห่งปี 2020 ของคุณจะเป็นคำไหนได้บ้าง เรามี 17 คำที่ดีมาให้คุณเลือกไปใช้กัน: Mindset, Consistency, Habit, Follow-through, Action plan, Strategy, Focused, Communication, Listening, Empathy, Audience-centric, Outside-in, Exploration, New experience, Team, Inclusive, Empower

Play this podcast on Podbean App