คำนี้ดี

KND310 Who, What, Where, When, Why, How #ศัพท์หมูวันละคำ

December 20, 2019

รวมฮิตศัพท์คำถาม 5W กับอีก 1H ที่งอกต่อออกไปเป็นอีกหลายสำนวน: ไม่สนใจหรอก, ใครจะไปนึกว่าจะเป็นอย่างนี้, ก็จะใครซะอีกล่ะ, นี่เราคิดอะไรอยู่วะเนี่ย, แกคิดว่าแกเป็นใคร, แกคิดว่าแกพูดอยู่กับใครเหรอ, มากน้อยเท่าไร ใครจะไปสน, เพื่ออะไรเหรอ, น่าเสียดายจริง, เรื่องมันผ่านไปแล้ว, ไหน ต้องพูดยังไงก่อน, ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะ, ไหน อธิบายตัวเองมาซิ, จะเอาอะไรอีก, ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น, ไม่มีไฟย่อมไม่มีควัน, เคราะห์หามยามร้าย, กล้าดียังไง!

Play this podcast on Podbean App