คำนี้ดี

KND208 พัฒนาภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่เรื่องทักษะ สำคัญสุดอยู่ที่วิธีคิดต่างหาก #rebroadcast

October 14, 2019

#Rerun เอพิโสดที่จะช่วยตอกย้ำความสำคัญของ #mindset เพราะต่อให้เสริม skill เข้าไปแน่นแค่ไหน แต่ถ้าใจไม่ได้ ยังไงก็เก่งยาก