คำนี้ดี

KND0111 ไม่กล้าติ ไม่อยากแย้งใคร พยายามเป็นคน “ยังไงก็ได้” เพราะกลัวคนไม่ชอบ แต่ผลคือ การทำตัวเป็นคนดีเกินไป ทำให้เราจริงใจน้อยลง #rebroadcast

October 21, 2019

#Rerun เราอาจจะรู้สึกว่า ‘การเปิดใจ’ คือการเปิดให้คนอื่นก้าวเข้ามา แต่ที่จริงมันทำงานในทางตรงข้ามด้วยเช่นกัน นั่นคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวออกไปด้วย